Wodzisław Śląski – inwestuj z nami!

Wodzisław Śląski to miasto otwarte na biznes. Nadrzędnym celem jego władz jest stworzenie i utrzymywanie pozytywnego klimatu do inwestowania. Dzięki takiemu nastawieniu udało się już osiągnąć sukces w wielu obszarach.
Władze Wodzisławia Śląskiego zdają sobie jednak sprawę, że biznes od deklaracji i zapewnień woli czyny i realizowane działania.
Za obsługę inwestorów w urzędzie miasta odpowiadają pracownicy Referatu Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami. Każdy przedsiębiorca może liczyć na ich pomoc, a wręcz szczególną opiekę, jaką inwestor jest otaczany. Zainteresowany Wodzisławiem inwestor prowadzony jest przez pracowników Referatu Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami przez każdy etap realizowanego przedsięwzięcia.
Dodatkowo urzędnicy świadczą pomoc mogąc pośredniczyć w nawiązaniu kontaktów biznesowych lub skontaktowania z firmami i instytucjami świadczącymi usługi z zakresu : doradztwa, konsultingu, szkoleń czy pozyskiwania kadr.

Referat Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami służy pomocą z zakresu:

 • przedstawienia potencjału gospodarczego miasta,
 • wyjaśnienia zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowuje informację o dostępności terenów i możliwościach inwestycyjnych miasta w tym ofert terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów,
 • znalezienia partnerów biznesowych,
 • udziela wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców,
 • oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • zachęt inwestycyjnych i podatkowych,
 • asystuje inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu,
 • służy pomocą merytoryczną na każdym etapie inwestycji,
 • pośredniczy w kontaktach z administracją samorządową, rządową, instytucjami otoczonej biznesu,
 • oferuje opiekę poinwestycyjną dla firm,

Każdy Inwestor otrzyma osobistego "Projekt Managera", który będzie mu pomagał na każdym etapie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

Obsługa Inwestora
Biuro Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora znajdujące się w Centrum Rozwoju Miasta w Wydziale Dialogu, Promocji i Kultury

Dagna Kornafel-Polak
główny specjalista ds. przedsiębiorczości
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski (bud. główny, pok. 103)
numer tel. 32 45 90 579
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mateusz Jamioła
inspektor ds. rozwoju miasta
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski (bud. główny, pok. 103)
numer tel. 32 45 90 479, 725 998 584
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strefa ekonomiczna

Obecność w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE) gwarantuje przedsiębiorcom możliwość skorzystania z dodatkowych ulg podatkowych związanych z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi i zatrudnieniem pracowników.
Trzeba zaznaczyć, że KSSE jest jedną z najprężniej działających stref ekonomicznych w Polsce. Co więcej przez FDI Business Financial Times została uznana za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie w latach 2015 – 2017. To wyróżnienie koresponduje w raportem „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski", przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie województwo śląskie uznano za najbardziej atrakcyjny inwestycyjnie region Polski.
Obecnie w KSSE działa ponad 300 przedsiębiorstw a ich łączne nakłady inwestycyjne sięgają około  31 mld złotych.

Zwolnienie podatkowe w KSSE w oparciu o koszty inwestycyjne:

 • W przypadku dużych przedsiębiorstw kwota ulgi podatkowej może maksymalnie wynieść 25 % poniesionych kosztów inwestycyjnych.
 • Średnie przedsiębiorstwa – 35 %
 • Małe przedsiębiorstwa – 45 %

Decyzja o ulgach podatkowych w podatku dochodowym wydawana jest na okres nawet 15 lat.

Zwolnienie podatkowe wynikające z utworzenia nowych miejsc pracy:
W sumie kwota ulgi podatkowej dla dużych przedsiębiorstw może wynieść aż 25 % dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie. Dla średnich i małych przedsiębiorstw ta granica jest podniesiona o odpowiednio 10 % i 20 %.

Przedsiębiorcy obecni w Wodzisławiu Śląskim mają możliwość skorzystania z szeregu zachęt inwestycyjnych i ulg. To rozwiązania wdrożone zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym oraz krajowym.

POZIOM LOKALNY

1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis obejmują:

 • Nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
 • Nowo nabyte grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na okres 6 lat bez względu na wielkość przedsiębiorcy

Informacje szczegółowe

"Uchwała nr XLIV-394-14 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców"

https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/dokumenty%20rozne/Uchwala-Nr-XLIV-394-14.-pdf-z-dokumentu-zrodlowego.pdf

Zmiana uchwały

https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/aktualnosci/2019/luty/uchwa%C5%82a%20nr%20IV-27-19%20zmiana%20%20de%20minimis_2.pdf

2. Lokale na start
To miejski program dotyczący lokali użytkowych znajdujących się w zasobach miasta, które są udostępnianie na preferenyjnych warunkach mikro- i małym przedsiębiorstwom. Z programu skorzystać mogą:

 • rozpoczynający działalność gospodarczą;
 • mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność nie dłużej niż 3 lata.

Informacje szczegółowe  www.inkubatorwodzislaw.pl/polecane/lokale-na-start

POZIOM REGIONALNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to środki z Unii Europejskiej skierowane wyłącznie dla tego regionu. W ramach RPO WSL śląscy przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących działań:

 • działanie 1.2 – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • działanie 3.2 – Innowacje w MSP,
 • działanie 3.3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej,
 • działanie 4.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.


Z dotacji unijnych w ramach RPO WSL mogą skorzystać m.in.:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Instytucje finansowe
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Izby gospodarcze
 • Organizacje zrzeszające pracodawców
 • Klastry
 • Konsorcja naukowo-przemysłowe
 • Partnerstwa Publiczno-Prywatne


Dodatkowo możliwe jest wsparcie pozadotacyjne dzięki funkcjonującemu systemowi pożyczek. W 2016 r. zarząd województwa śląskiego podpisał Umowę o Finansowaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI)/Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Na tej podstawie w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 możliwe jest udzielanie pożyczek w czterech działaniach.

Dla przedsiębiorców dostępne są działania:

 • Działanie 3.4 dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości.
  Pożyczki i poręczenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców chcących wzmocnić swoją podstawową działalność, realizować nowych pomysły lub wejść na nowe rynki.
 • Działanie 4.2 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
  Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców chcących zmniejszyć straty energii czy zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych.
 • Działanie 7.5 wparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  Pożyczki dla osób w wieku 30 plus chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora
COI Śląskie zajmuje się wsparciem dla przedsiębiorców na poziomie regionalnym.
http://www.invest-in-silesia.pl

Szczegółowe informacje. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Regionie
www.rpo.slaskie.pl i www.scp-slask.pl

POZIOM KRAJOWY

1. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023.
Szczegółowe informacje - https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne#

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Unijny program umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce.
Szczegółowe informacje - www.poir.gov.pl

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Unijny program dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki na działania związane np. z np.  gospodarką niskoemisyjną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia.
Szczegółowe informacje - www.pois.gov.pl

4. Horyzont 2020
Największy w historii program mający na celu finansowanie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Budżet Horyzontu 2020 w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro.  Celem programu jest zapewnienie finansowania nowoczesnym przedsięwzięciom od pierwszych ich etapów po finalne wdrożenie rozwiązań, produktów czy technologii.
Szczegłówe informacje - www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu http://www.paih.gov.pl

Wszelkie informacje dotyczące uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce znajdują się na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w zakładce: prawo
http://www.paih.gov.pl/prawo