Nazwa lokalizacji: Św. Wawrzyńca – Mszańska 957/183, 956/183, 955/183, 954/183, 720/48, 719/48, 717/48, 929/166, 928/166, 672/20, 675/20, 671/20, 2657/35, 2656/35, 2658/28, 2655/35, 2211/35
Miasto / Gmina: Wodzisław Śląski
Powiat: wodzisławski
Województwo: śląskie

Nazwa lokalizacji: Strefa inwestycyjna Olszyny
Miasto / Gmina: Wodzisław Śląski
Powiat: wodzisławski
Województwo: śląskie

Nazwa lokalizacji: Marklowicka AR
Miasto / Gmina: Wodzisław Śląski
Powiat: wodzisławski
Województwo: śląskie

Nazwa lokalizacji: Marklowicka AF 2096/201
Miasto / Gmina: Wodzisław Śląski
Powiat: wodzisławski
Województwo: śląskie

Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Kolejowa 3414/141,  2662/108,  2660/108,  2658/108
Miasto / Gmina: Wodzisław Śląski
Powiat: wodzisławski
Województwo: śląskie

Nazwa lokalizacji: Kokoszycka-Batory
Miasto / Gmina: Wodzisław Śląski
Powiat: wodzisławski
Województwo: śląskie

Nazwa lokalizacji: Bogumińska
Miasto / Gmina: Wodzisław Śląski
Powiat: wodzisławski
Województwo: śląskie