Na terenie Wodzisławia Śląskiego znajduje się bogata oferta atrakcyjnych komercyjnie, obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ponad 230 ha. Wszystkie tereny są bardzo korzystnie skomunikowane, dysponują też całkowitym bądź częściowym uzbrojeniem.

Zgodnie z planem zagospodarowani przestrzennego ich zdecydowana większość to tereny pod działalność usługową, handlową, produkcyjną bądź budownictwo mieszkaniowe. Są one zróżnicowane zarówno pod względem powierzchni jak i lokalizacji, mogą więc zostać wykorzystane pod inwestycje różnego rodzaju, w zależności od preferencji inwestora.

Mapa terenów inwestycyjnych w Wodzisławiu Śląskim

PANORAMY SFERYCZNE

Panoramy sferyczne terenów inwestycyjnych Wodzisławia Śląskiego dostępne są tutaj: http://panoramy.wodzislaw-slaski.pl/