Wodzisław Śląski to miasto czerpiące z tradycji przemysłowych Śląska i jednocześnie wykorzystujące szanse rozwojowe z zakresu nowoczesnych technologii. To miasto sprzyjające inwestorom, wychodzące naprzeciw potrzebom zarówno polskiego jak i zagranicznego biznesu.  Przejawia się to m.in. dbałością lokalnych władz o to, aby Wodzisław Śląskie charakteryzował się  bardzo wysokim stopniem pokrycia planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie miasto może poszczycić się jednym z najwyższych takich wskaźników w Polsce  -  95 procent.  Pozwala to  bezproblemowo planować i realizować inwestycje.
Niezaprzeczalnym atutem inwestycyjnym Wodzisławia Śląskiego są jego mieszkańcy. To prężni, zaradni, korzystający z nadarzających się szans rozwojowych ludzie. Warto także zauważyć, że aż  ponad 60 proc. mieszkańców Wodzisławia Śląskiego znajduje się w wieku produkcyjnym.
Równocześnie z rozwojem gospodarczym uwadze władz Wodzisławia Śląskiego nie umyka potrzeba zadbania o inne sfery życia. Chodzi m.in. o stworzenie możliwości do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego aby inwestujące w mieście firmy mogły przedstawić atrakcyjną ofertę zatrudnianym pracownikom – zarówno tym niższego szczebla jak i kadrze menadżerskiej.
To wszystko, i wiele innych czynników, sprawia że Wodzisław Śląski jest znaczącym – i coraz ważniejszym – ośrodkiem gospodarczym regionu śląskiego.

Dane statystyczne, np. ludność, powierzchnia

Powierzchnia  - 49,51 km2
Ludność - 47 576 ( GUS 2020 r.)
Ludność w wieku produkcyjnym - 28 679 ( GUS 2020 r.)
Podmioty gospodarcze - 3978 ( GUS 2018 r.)
Firmy z udziałem kapitału zagranicznego  - 22 (GUS 2018 r.)
Budżet Miasta (wydatki ogółem PLN) 265 366 849 złotych (UM 2021 r.)
Stopień pokrycia planem zagospodarowania przestrzennego  95 % (UM 2021 r.)
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ok 4 % (PUP 2020 r.)

Charakterystyka Wodzisławia Śląskiego

POTENCJAŁ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO – POTENCJAŁ ŚLĄSKA
Wodzisław Śląski jest miastem o charakterze przemysłowo-usługowym liczącym 48 000 mieszkańców. W jego bezpośredniej bliskości czyli w powiecie wodzisławskim zamieszkuje 158 tys. osób. Ciągle rozwijany jest tu sektor usług oraz produkcyjny ze szczególnym uwzględnieniem wysokich technologii. Duże znaczenie w strukturze gospodarczej miasta mają małe i średnie przedsiębiorstwa co jest przejawem skuteczności i zaradności mieszkańców.

Powody aby wybrać Wodzisław Śląski:

1. Położenie i skomunikowanie
- Znakomite położenie zapewniające skomunikowanie z resztą Polski i Republiką Czeską.
- Wodzisław Śląski ma szybki i wygodny dostęp do polskich i czeskich portów lotniczych obsługujących zarówno ruch pasażerski jak i cargo.
- Zmodernizowana linia kolejowa nr 158, wykorzystywana do przewozów towarowych i pasażerskich o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym.

Mapa komunikacja

położenie Wodzisłąwia

2. Ludzie
- Wodzisław Śląski liczy ponad 48 000 mieszkańców, a powiat wodzisławski 158 tysięcy. Dodatkowo miasto leży w bezpośredniej bliskości śląskiego obszaru metropolitalnego liczącego ok. 10 mln mieszkańców.
- Aż 60,7 %  mieszkańców Wodzisławia Śląskiego jest w wieku produkcyjnym.
- Ogromny kapitał społeczny, przejawiający się dużą przedsiębiorczością mieszkańców. Wykwalifikowana kadra pracownicza dysponująca przygotowaniem w wielu sektorach biznesowych.

3. Gospodarka
- Miasto jest nowoczesnym centrum przemysłowo-usługowym, liderem lokalnej gospodarki.
- Od kilku lat dynamicznie rozwija się tu sektor wysokich technologii co ułatwiło powstanie Klastra Technopolia Śląska.
- W Wodzisławiu Śląskim prężenie rozwija się liczne grono firm szeroko pojętej gałęzi przemysłu elektromaszynowego. Co więcej miasto znajduje się w bezpośredniej bliskości kilku okręgów przemysłowych.
- Pod inwestycje przygotowanych jest ponad 230 ha nieruchomości.
- Od lat w Wodzisławiu Śląskim funkcjonują ulgi podatkowe i inne rozwiązania finansowe skierowane do przedsiębiorców.
- Wodzisław Śląski znajduje się w bezpośredniej bliskości Katowic – naukowego i biznesowego centrum województwa śląskiego.

4.Turystyka
- Rodzinny Park Rozrywki Trzy Wzgórza to miejsce oferujące atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
- Liczne trasy rowerowe i piesze. Malownicze okolice i  dobrze przygotowana baza noclegowa.
- Ośrodek  rekreacyjny Balaton położony nad profesjonalnie zagospodarowanym zbiornikiem wodnym.
- Kryta pływalnia Manta, oferująca m.in. 6 sportowych torów pływackich, jacuzzi na plaży basenowej czy zewnętrzną Strefę Saun.
- Liczne zabytki i inne atrakcje:

 • Rynek staromiejski
 • Pałac Dietrechsteinów
 • Kościół i klasztor Franciszkański
 • Neogotycka Wieża Romantyczna
 • Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • Budynek poczty
 • Kompleks Parkowo-Pałacowy w Kokoszycach
 • Budynki Urzędu Miasta
 • Dwór w Jedłowniku
 • Budynek sanatoryjny
 • Sztolnia górnicza

Lokalizacja i dostępność transportowa

Wodzisław Śląski, jako południowa brama Polski, jest dobrym miejscem dla rozwoju biznesu. Jest to pierwsze duże miasto leżące przy drodze Krajowej nr 78, łączącej Republikę Czeską z Polską poprzez przejście graniczne w Chałupkach. Droga nr 78 jest bezpośrednim połączeniem z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym i czeskim miastem Ostrawa liczącym 300 tys. mieszkańców.
Przez Wodzisław przebiegają ponadto trzy drogi wojewódzkie: DW 932, DW 933, DW 936.
Wodzisław Śląski leży w bezpośredniej bliskości autostrady A1, a w odległości kilkunastu kilometrów od miasta znajdują się trzy węzły komunikacyjne autostrady: w Mszanie (5 km), Świerklanach (9 km) i Gorzyczkach (7 km). Dzięki temu w bardzo krótkim czasie można dojechać do węzła autostrad A1 i A4 w Sośnicy.
Do Katowic, które jest centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego jest zaledwie godzina jazdy samochodem i to niezależnie od wybranej trasy.
Dzięki temu Wodzisław Śląski charakteryzuje się dużymi możliwościami i potencjałem logistycznym.

autostrady

Transport lotniczy
Wodzisław Śląski ma szybki i wygodny dostęp do trzech portów lotniczych:
Międzynarodowy Port Lotniczy GTL Katowice Pyrzowice – 90 km,
Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice – 130 km,
Międzynarodowy Port Lotniczy w Ostrawie Mošnovie – 45 km.
Wszystkie te lotniska obsługują zarówno ruch pasażerski jak i cargo.

transport lotniczy

Transport kolejowy
Sieć transportową Wodzisławia Śląskiego uzupełniają linie kolejowe. Przez miasto przebiega w pełni zelektryfikowana linia kolejowa nr 158. Wykorzystywana do przewozów towarowych i pasażerskich o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym.


transport kolejowy

Opis sektorów „wysokiej szansy” dla inwestorów, czyli tych, które mają najlepsze warunku do rozwoju w danej gminie

Hi-TECH
Wodzisław Śląski jest miastem stawiającym na sektor wysokich technologii i odnosi na tym polu sukcesy. Jest to możliwe dzięki powołaniu w 2014 r. Klastra Technopolia Śląska z główną siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Celem Klastra jest działanie na na rzecz rozwoju branży Hi-Tech w regionie ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej gałęzi przemysłu elektromaszynowego.

Klaster Technopolia Śląska www.tsig.pl

Wykaz instytucji okołobiznesowych (firm konsultingowych, kancelarii prawnych, firm rekrutacyjnych itp.)

Wodzisław Śląski oferuje przedsiębiorcom szerokie wsparcie na poziomie planowania, realizowania oraz poszukiwania finansowania swoich przedsięwzięć. Korzystają z tego zarówno lokalne firmy rodzinne jak i międzynarodowe korporacje, które wybrały Wodzisław Śląski jako miejsce ulokowanie swoich zakładów.

W Wodzisławiu Śląskim funkcjonują instytucje otoczenia biznesu jak np.:
1. Banki - w mieście swoje przedstawicielstwa mają zarówno państwowe jak i prywatne banki
2. Szereg firm prawnych, finansowych i ubezpieczeniowych i działających w zakresie doradztwa finansowego
3. Instytucje szkoleniowe i doradcze jak np.

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości
https://www.facebook.com/biznesswd/
 
Rada Gospodarcza "Biznes in Wodzisław"
Rada Gospodarcza sprawuje będzie funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym Wodzisławia Śląskiego, reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze oraz wspierać działania prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego swą wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością problemów gospodarki miasta. Rada uprawniona będzie do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta, będzie mogła także uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego mających wpływ na jego gospodarkę.
 
Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
ul. Targowa 5 Wodzisław Śląski
tel.: 533 367 799
www.ig.wodzislaw.pl
 
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców
ul. Zamkowa 5 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 49 85
www.cech.wodzislaw.pl
 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Wojewódzka 42 Katowice
www.ksse.com.pl
 
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
www.invest-in-silesia.pl
 
Fundusz Górnośląski S.A
www.fgsa.pl
 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15 Katowice
tel.: 32 35 111 80
www.rig.katowice.pl
 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
ul. Krucza 50 Warszawa
tel.: 22 334 99 55
www.paih.gov.pl
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.gov.pl/web/ncbr
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a Warszawa
Tel.: 22 45 90 800
www.nfosigw.gov.pl
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34, Rybnik
tel.: 32 431 50 25, 32 423 70 32
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
Dąbrowskiego 23 Katowice
tel.: 32 77 40 172
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
Punkt Kontaktowy ŚCP Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 1 piętro, pokój 101 Chorzów
tel.: 32 743 91 71, 32 743 91 77
www.scp-slask.pl
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
ul. Michalskiego 12 Wodzisław Śląski
tel.: 32 459 29 80
www.wodzislawslaski.praca.gov.pl
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl


 
Instytucje te najczęściej oferują:

 • Usługi doradcze i konsultingowe (w tym również w zakresie absorpcji nowoczesnych technik i technologii, wprowadzania systemów zarządzania jakością, pozyskiwania certyfikatów, a także pozyskiwania krajowych i unijnych środków finansowych na rozwój firmy),
 • usługi doradcze dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych,
 • szeroki zakres usług szkoleniowych,

Dodatkowo w Wodzisławiu Śląskim funkcjonują firmy specjalizujące się z szkoleniu kadr i podnoszeniu kompetencji pracowników jak np.

 • Firma szkoleniowo-usługowa P.Z. PARTNER specjalizująca się w zagadnieniach BHP www.bhpfirma.pl

Dodatkowo prężnie rozwijające się firmy informatyczne zapewniają obsługę prostych procesów informatycznych jak i tych zaawansowanych – np. z zakresu bezpieczeństwa danych, utrzymania sieci, administrowania serwerami i usługami w chmurze.
Podstawową komórką, która oferuje pomoc przedsiębiorcom zainteresowanym inwestowaniem w Wodzisławiu Śląskim jest Biuro Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora znajdujące się w Centrum Rozwoju Miasta w Wydziale Dialogu, Promocji i Kultury. Jego pracownicy oferują pomoc w realizacji procedur na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Kierują przedsiębiorcę do odpowiedniej instytucji świadczącej wsparcie w postaci: doradztwa, konsultingu, szkoleń czy pozyskiwania kadr.

Obsługa Inwestora
Biuro Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora znajdujące się w Centrum Rozwoju Miasta w Wydziale Dialogu, Promocji i Kultury

Dagna Kornafel-Polak
główny specjalista ds. przedsiębiorczości
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski (bud. główny, pok. 103)
numer tel. 32 45 90 579
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mateusz Jamioła
inspektor ds. rozwoju miasta
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski (bud. główny, pok. 103)
numer tel. 32 45 90 479, 725 998 584
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy Biura Obsługi Inwestora oferują pomoc w realizacji procedur na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Kierują przedsiębiorcę do odpowiedniej instytucji świadczącej wsparcie w postaci: doradztwa, konsultingu, szkoleń, pozyskiwania kadr.

Najważniejsi inwestorzy krajowi i zagraniczni

Branża górnicza, producent laboratoryjnej aparatury badawczej czy ceniony producent okien. To między innymi właśnie takie Polskie firmy z powodzeniem od lat funkcjonują w Wodzisławiu Śląskim.

Największe krajowe przedsiębiorstwa w Wodzisławiu Śląskim to np.:

AZIS MINING SERVICE

1. AZIS MINING SERVICE – specjalizuje się m.in. w usługach górniczych i ochronie przeciwpożarowej.

Zatrudnia 230 pracowników www.azis.pl

POL-EKO APARATURA 2. POL-EKO APARATURA – producent aparatury laboratoryjnej zatrudniający 192 osoby
www.pol-eko.com.pl
Śląska Fabryka Okien KNS

3. Śląska Fabryka Okien KNS – jeden z czołowych producentów okien w oparciu o

najnowocześniejsze rozwiązania europejskie. Zatrudnia 286 osób www.kns-okna.pl

Inne, znaczące przedsiębiorstwa obecne w Wodzisławiu Ślaskim:

1. Handlobud Sp. z o.o. – składy budowlane www.handlobud.pl
2. Agro-Wodzisław Sp. z o.o. – przemysł spożywczy www.agro-wodzislaw.pl
3. Gros Sp. z o.o. – bramy garażowe www.gros.pl
4. Damatic s.c. – automatyzacja produkcji, roboty przemysłowe www.damatic.pl
5. System-Barosz Gwimet sp. z o.o. – branża metalowa, elektromaszynowa www.sbg.barosz.pl
6. SAS s.j. – producent zamków błyskawicznych www.sas.com.pl


Firmy z kapitałem zagranicznym zlokalizowane w gminie
Wodzisław Śląski to miejsce sprzyjające zagranicznym inwestycjom. Nie bez powodu miastu i jego mieszkańcom zaufały znane i prężne marki międzynarodowe.

1. KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o. – branża automotive. www.pl.kes.cz

2. BODtech Sp z o.o. – branża metalowa, elektromaszynowa www.bodtech.pl


Ponadto w Wodzisławiu Śląskim funkcjonują z zakresu usług komercyjnych:
Kaufland
Spar
Circle K
Shell
Jeronimo Martins
Carrefour
Rossman
McDonalds
Aldi

Potencjał ludzki, rynek pracy i edukacja

WODZISŁAW ŚLĄSKI

POTENCJAŁ GOSPODARCZY

Struktura przedsiębiorstw według form prawnych (GUS, 2018)
Ogółem – 3978, w tym:
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 2817
spółki handlowe – 362
spółki z udziałem kapitału zagranicznego – 22
spółdzielnie – 11
pozostałe – 766

Struktura przedsiębiorstw według form PKD (GUS, 2018)
przemysł i budownictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w media – 790
handel i transport – 1248
usługi dla biznesu – 625
hotele i restauracje – 131
inne – 1184

Firmy według wielkości (GUS, 2018)
mikroprzedsiębiorstwa – 3764
małe firmy – 171
średnie firmy – 40
duże przedsiębiorstwa – 3
Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców (GUS, 2018)
2009 - 775
2010 - 796
2011 - 783
2012 - 812
2013 - 828
2014 - 835
2015 - 840
2016 - 837
2017 - 830
2018 - 826

Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane w w 2018 r.  (GUS) - 309

KAPITAŁ LUDZKI

Pracujący w 2018 r. (GUS) – 11.719
Ludność w wieku produkcyjnym w 2018 r. (GUS) – 28.977
w tym kobiety – 13.818
Bezrobotni w 2018 r. (PUP) – 732
w tym kobiety – 482
osoby do 25 roku życia – 109
osoby powyżej 50 roku życia – 206

POTENCJAŁ EDUKACYJNY

Wodzisław Śląski od lat rozwija potencjał edukacyjny stawiając sobie za cel przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej jak i zapewnienie rodzinom pracowników odpowiedniej oferty edukacyjnej. Temu służy realizowana właśnie obowiązuje uchwała Strategia rozwoju oświaty na lata 2015-2020. Wśród jej zapisów są m.in. cele operacyjne:

1. Ułatwienie młodzieży (gimnazjalistom) poruszania się w realiach społeczno-ekonomicznych.  Wspieranie rozwoju nauczania przedsiębiorczości w szkołach, z następującymi kierunkami działań:

 • Analizowanie potrzeb w zakresie usług informacyjno–doradczych dla młodzieży.
 • Rozwój doradztwa zawodowego, rozwój kompetencji kadry doradczej.
 • Współpraca z ośrodkami informacyjno–doradczymi dla młodzieży.
 • Organizacja dodatkowych zajęć, projektów i konkursów z dziedziny przedsiębiorczości z udziałem liderów biznesu.
 • Wsparcie doskonalenia nauczycieli przedsiębiorczości.

2. Rozwijanie współpracy szkół z instytucjami rynku pracy i przedsiębiorcami.

 • Wspieranie programów współpracy szkół, szczególnie gimnazjów z instytucjami rynku pracy w realizacji zajęć informacyjnych i wychowawczych w szkołach.
 • Wspieranie i promowanie programów realizowanych w placówkach oświatowych z udziałem pracodawców.
 • Organizacja projektów, konkursów, dodatkowych zajęć z dziedziny przedsiębiorczości z udziałem przedstawicieli pracodawców i liderów biznesu.
 • Wspieranie inicjatyw szkolnictwa zawodowego.

Jednym z efektów jest realizacja systemu praktyk uczniów szkół ponadgimnazjalnych w firmach jak np. Pol-Eko – Aparatura, Adegis, Damatic, Prevac.

Szkoły ponadgimnazjalne w Wodzisławiu Śląskim:
I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim http://www.lo1-wodzislaw.pl/
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim http://www.tischner-wodzislaw.pl/
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim http://www.zstwodzislaw.net/
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim http://pckziu.wodzislaw.pl/

Uczelnie i szkoły wyższe:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim https://www.ahe.lodz.pl/wodzislaw
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego i Wodzisławia Śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 (dane Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim)
Liczba uczniów ogółem
Powiat wodzisławski 4190
Wodzisław Śląski 3289
Liczba uczniów techników i szkół zawodowych
Powiat wodzisławski 2745
Wodzisław Śląski 2061

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego i Wodzisławia Śląskiego w roku 2019 (dane Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim).
Liczba absolwentów ogółem
Powiat wodzisławski 1228
Wodzisław Śląski 931
Liczba absolwentów techników i szkół zawodowych
Powiat wodzisławski 751
Wodzisław Śląski 531

Infrastruktura

Wodzisław Śląski posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną:

Drogi

Sieć dróg, która jest systematycznie modernizowana i rozbudowywana.

 1. Droga krajowa nr 78 relacji Gliwice – Rybnik – Wodzisław Śląski – Chałupki – granica państwa. Jest to droga o znaczeniu międzyregionalnym, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jej długość na terenie miasta wynosi 5,6 km.
 2. Drogi wojewódzkie w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, do których należą drogi nr: 932, 933 i 936. Łączna długość dróg wojewódzkich na terenie miasta wynosi 15,3 km.
 3. Drogi powiatowe stanowiące powiązania z gminami ościennymi, będące w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim. Na terenie miasta zlokalizowano 53 km dróg powiatowych, a na nich 10 obiektów mostowych.
 4. Drogi gminne stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, dla których funkcję zarządcy pełni Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego. Łączna długość dróg gminnych publicznych wynosi 76 km. W ich ciągu znajduje się 13 obiektów mostowych i jeden tunel.

Sieć wodno-kanalizacyjna

Nowoczesna biologiczno-mechaniczną oczyszczalnia ścieków. Intensywnie rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna - między innymi w ramach realizowanego  z Funduszu Spójności projektu  powstaje w mieście 56,4 km kolektorów sanitarnych.  Łączna długość kolektorów sanitarnych na terenie Miasta to 166,2 km. 55% budynków mieszkalnych podłączonych jest do kanalizacji sanitarnej.

Obszar całego miasta objęty jest siecią wodociągową. Długość sieci wodociągowych to 155,7 km, długość przyłączy to 195,8 km.

Energia elektryczna

Miasto charakteryzuje się bardzo dobrą dostepności sieci średnich i niskich napięć o wymaganym standardzie,  są rezerwy energii elektrycznej do wykorzystania. 37,9% sieci w mieście Wodzisław Śląski stanowią linie napowietrzne niskiego napięcia do 1kW. Kolejną grupą są linie kablowe niskiego napięcia: 18,08% oraz linie napowietrzne średniego napięcia. Linie napowietrzne ogółem stanowią 67% sieci energetycznych miasta, pozostałe 33% to linie kablowe.

Gaz

Miasto zasilane jest gazociągami średnioprężnymi prowadzonymi do stacji:

 • Krótka - Wilchwy o przepustowości 300 m3/h,
 • Odrodzenia - rejon os. Kopernika o przepustowości 600 m3/h,
 • Stadion Odra o przepustowości 600 m3/h.

W Wodzisławiu Śląskim jest 97,5 km sieci gazowych, z czego 95,3 km to sieć rozdzielcza. Z sieci gazowej korzysta ponad 70% mieszkańców.

Sieć ciepłownicza

 • Podsystem zaopatrzenia w ciepło składa się z szeregu oddalonych układów administrowanych przez różnych operatorów. Do podstawowych administratorów sieci ciepłowniczej na terenie Wodzisławia Śląskiego należą:
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju,
 • Zakład Elektrociepłownia RSW SA.

Telekomunikacja

Całe miasto objęte jest siecią telekomunikacyjną siecią światłowodową oraz jest pełna dostepność telekomunikacji bezprzewodowych.

Tereny inwestycyjne oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Na terenie miasta jest ponad 230 ha przygotowanych nieruchomości pod inwestycje. Wszystkie tereny inwestycyjne oferowane przez Wodzisław Śląski są uzbrojone w podstawowe media.

W  Wodzisławiu Śląskim powierzchnia objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 95%.

 

Miejskie tereny inwestycyjne są systematycznie dozbrajane w infrastrukturę konieczną dla rozwoju przedsiębiorczości. Zrealizowano m. in. bardzo ważną drogę dojazdową do terenów inwestycyjnych ul. Olszyny, zmodernizowana została ulica Olszyny oraz wybudowano nowy kolektor sanitarny.

Wybudowane zostały drogi dojazdowe do terenów inwestycyjnych przy ul. Batorego.

Przygotowana jest dokumentacja na budowę dróg dojazdowych na pokopalnianym terenie inwestycyjnym położonym przy ul. św. Wawrzyńca. Wybudowano tam nową sieć wodno-kanalizacyjną.

Ważne instytucje do współpracy dla inwestora

Wodzisław Śląski jest miastem oferującym szeroką pomoc inwestorem. Temu właśnie służy szereg proinwestycjnyh ulg, rozwiązań i programów realizowanych przez lokalne władze.
Co więcej przedsiębiorcy wiążący swoją przyszłość biznesową z tym miastem mogą liczyć na merytoryczne wsparcie instytucji działających na poziomie regionalnym i krajowym.

Najważniejsze instycje współpracy z inwestorem to:
1. Referat Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Podstawowa komórka miejska służąca wszelką pomocą oczekiwaną ze strony inwestora. Odpowiednio przygotowani pracownicy wspierają przedsiębiorców na każdym etapie inwestycji. Dysponują też pełną wiedzą o dostępnych szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, targach które mogą pomóc w rozwoju firmy.
www.wodzislaw-slaski.pl

2. Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
Prężna, skuteczna organizacja pozarządowa, której celem jest wzmocnienie lokalnej gospodarki. Izba Gospodarcza zrzesza firmy z wielu branży co sprzyja wymianie doświadczeń i kontaktów między sektorowymi.
www.ig.wodzislaw.pl

3. Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
Organizacja biznesowa specjalizująca się w merytorycznej pomocy lokalnym przedsiębiorcom. Oferuje liczne kursy i szkolenia a także pomoc rachunkową.
www.cech.wodzislaw.pl

4. Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości
Instytucja która sprawia, że założenie własnej firmy i jej rozwój staje się łatwiejszy. Inkubator Przedsiębiorczości oferuje nie tylko tanie biura na wynajem, ale służy merytorycznym wsparciem za zakresu rachunkowości, marketingu czy finansowania projektów biznesowych.
www.inkubatorwodzislaw.pl

Inne instytucje wsparcia biznesu:
1. Powiatowy Urząd Pracy - http://wodzislawslaski.praca.gov.pl/
2. Klaster Technopolia Śląska - www.tsig.pl/o-nas
3. Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera - www.invest-in-silesia.pl
4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - Podstrefa Jastrzębsko-Żorska - www.ksse.com.pl
5. Polska Agencja Inwestycji i Handlu - www.paih.gov.pl

Informacje dotyczące sytuacji makroekonomicznej w Polsce można uzyskać pod adresem: http://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach