Tereny po KWK 1 Maja - postępy na placu budowy

Trwa budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja, które będą służyć i mieszkańcom, i przedsiębiorcom. - W ramach zadania prowadzone są m.in. roboty związane z zabudową bariery energochłonnej, układaniem krawężników betonowych oraz zabudową studzienek wpustowych - przekazują nam pracownicy Zarządu Dróg Miejskich.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wykonaniem tego zadania inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zajmuje się Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski z Rybnika. Zakończenie robót planowane jest na jesień 2021 r. Po zamknięciu inwestycji infrastrukturą zarządzać będzie Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim.

Cała inwestycja obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni wraz z zabudową krawężników, wykonanie chodników i poboczy, zjazdów, oświetlenia drogi, rozwiązań dotyczących odwodnienia pasa drogowego, tak by w odpowiedni sposób odprowadzić wody deszczowe wraz z uwzględnieniem naturalnych zlewni z terenów przyległych. Trzy odcinki w ramach trzech zadań połączą się i powstanie nowo wybudowana droga, która ma stać się drogą publiczną, służącą zarówno wodzisławianom, jak i przedsiębiorcom.

budowa dróg