Zielone światło Komisji Europejskiej

Rząd uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na 11 programów wsparcia, dzięki którym do polskiej gospodarki popłynie 35, 1 mld zł wsparcia w walce z ekonomicznymi następstwami pandemii.

W programach przewidziano wsparcie w następujących formach: (I) dotacje bezpośrednie, (II) zaliczki zwrotne, (III) korzyści podatkowe i ulgi w płatnościach, (IV) odroczenia płatności podatków oraz (V) dopłaty do wynagrodzeń pracowników.

Programy będą dostępne dla mikroprzedsiębiorstw (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek), małych i średnich firm (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw borykających się z trudnościami gospodarczymi i niedoborem płynności w następstwie pandemii wywołanej przez koronawirusa. Oczekuje się, że skorzysta z nich ok. 2,5 mln podmiotów, w tym 2 mln osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Programy zostały zaakceptowane na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, które Komisja Europejska przyjęła, aby umożliwić rządom państw członkowskich wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w unijnych zasadach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w walce ze skutkami pandemii koronawirusa.

źródło: Ministerstwo Rozwoju