Plac Zwycięstwa w remoncie

Trwa remont drogi na Placu Zwycięstwa. Obecnie trwają roboty rozbiórkowe i roboty ziemne. Droga remontowana jest dzięki zdobytemu przez miasto dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Fundusz Dróg Samorządowych stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Plac Zwycięstwa w remoncie

Fundusz ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Plac Zwycięstwa w remoncie

Zadania pn. "Zmiana konstrukcji ul. Plac Zwycięstwa - parking wraz z drogą" podjęła się Firma Budowlana "D-ART" Damian Ogrodowski z Jankowic.

Prace remontowe na tej ulicy powinny zostać ukończone w połowie maja 2020 roku. 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji i jej realizacją prowadzi firma "Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak".