Remont ulicy Słowiańskiej

Trwa remont ulicy Słowiańskiej. Roboty obejmują głównie budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mające swoją siedzibę w Jankowicach.

Firma posiada 17 letnie doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac budowlanych.

Roboty budowlane składają się z następujących etapów:

- przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,

- roboty budowlane w zakresie budowania rurociągów do odprowadzania ścieków,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogowej po robotach z związanych budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy kanalizacji deszczowej (roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, roboty ziemne, jezdnia, zjazdy, krawężniki, pobocza).

Umowny termin zakończenia prac to 1 września 2020 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj