Fundusze UE dla przedsiębiorców

Po kilku miesiącach przerwy w Wodzisławiu Śląskim ponownie zagości doradca Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Już 7 marca 2019 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości będzie można dowiedzieć się, jakie fundusze unijne są aktualnie dostępne dla przedsiębiorców.

28 lutego 2019 r. odbędą się drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Marklowickiej. Mowa o dwóch niezabudowanych działkach produkcyjno-usługowych. Działki położone są w otoczeniu terenów zabudowy przemysłowej, usługowej i terenów zielonych.

Prezydent miasta Mieczysław Kieca ogłosił trzeci przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek przy ul. Mieszka w Wodzisławiu Śląskim, o łącznej powierzchni ponad 3682 m kw. Nieruchomości gruntowe położone są w otoczeniu terenów usługowych, zabudowy mieszkaniowej, a także terenów zieleni.

Przed nami Finał Inkubatora Przedsiębiorczości. Już 13 grudnia zaprezentowanych zostanie pięć najbardziej obiecujących pomysłów biznesowych zgłoszonych do Konkursu na najlepszy biznesplan. Autor najlepszego otrzyma nagrodę główną w wysokości 5000 zł.

Postępy na budowie Centrum Przesiadkowego

Dzięki pozyskanym prawie 6 mln zł ze środków zewnętrznych w mieście budowane jest Centrum Przesiadkowe. Projekt ten jest nierozerwalnie związany z rewitalizacją zabytkowego dworca kolejowego. Jak mają się prace związane z budową Centrum?

Remonty obiektów należących do miejskich zasobów, rewitalizacja terenów zieleni w różnych dzielnicach, roboty drogowe… Tradycyjnie prezentujemy wybrane trwające bądź niedawno zakończone zadania inwestycyjne.

22,9 mln zł na drogi miejskie

Ponad 29 kilometrów dróg w mieście, w tym ponad 18 kilometrów dróg miejskich, 6 kilometrów dróg powiatowych i 5 km dróg wojewódzkich - tyle wyremontowanych zostało w czasie upływającej kadencji samorządu.

PAIH EXPO 2018

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom i aspiracjom polskiego biznesu, w dniu 25 października 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie, odbędzie się PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą.

5 września odbędą się pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Marklowickiej. Mowa o dwóch niezabudowanych działkach produkcyjno-usługowych.

Prezydent miasta Mieczysław Kieca ogłosił trzeci przetarg na sprzedaż działek przy ul. Stefana Batorego w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomości położone są poza strefą centralną miasta, w terenach zabudowy mieszkaniowej i terenach dróg publicznych klasy dojazdowej.