Site name: Św. Wawrzyńca – Mszańska 957/183, 956/183, 955/183, 954/183, 720/48, 719/48, 717/48, 929/166, 928/166, 672/20, 675/20, 671/20, 2657/35, 2656/35, 2658/28, 2655/35, 2211/35
Town / Commune: WODZISLAW SLĄSKI
District : WODZISLAWSKI
Province (Voivodship): SLĄSKIE

Site name: Olszyny investment zone
Town / Commune: WODZISLAW SLĄSKI
District : WODZISLAWSKI
Province (Voivodship): SLĄSKIE

Site name: Marklowicka AR
Town / Commune: WODZISLAW SLĄSKI
District : WODZISLAWSKI
Province (Voivodship): SLĄSKIE

Site name: Marklowicka AF 2096/201
Town / Commune: WODZISLAW SLĄSKI
District : WODZISLAWSKI
Province (Voivodship): SLĄSKI

Site name and plot numbers: Kolejowa 3414/141,  2662/108,  2660/108,  2658/108
Town / Commune: WODZISLAW SLĄSKI
District : WODZISLAWSKI
Province (Voivodship): SLĄSKIE

Site name: Kokoszycka-Batory
Town / Commune: WODZISLAW SLĄSKI
District : WODZISLAWSKI
Province (Voivodship): SLĄSKIE

Site name: BOGUMIŃSKA STREET
Town / Commune: WODZISLAW SLĄSKI
District : WODZISLAWSKI
Province (Voivodship): SLĄSKIE