Wodzisław Śląski – investujte s námi!

Wodzisław Śląski je město otevřené podnikání. Hlavním cílem jeho orgánů je vytvořit a udržet pozitivní prostředí pro investice. Díky tomuto postoji již bylo dosaženo úspěchu v mnoha oblastech. Vlada Wodzisław Śląski si však uvědomují, že byznys od prohlášení a ujištění ma radeji konání a realizováne postanovení.
Zaměstnanci Oddělení Obsluhy Investoru a Správy Nemovitosti jsou odpovědní za servis investorů v městském úřadu. Každý podnikatel se může spolehnout na jejich pomoc, nebo dokonce na zvláštní péči, kterou je investor obklopen. Investor, který má zájem o Wodzisław, je řízen zaměstnanci oddělení služeb Oddělení Obsluhy Investoru a Správy Nemovitosti v každé fázi realizovaného projektu.
Pracovníci navíc pomáhají zprostředkovat navázání obchodních kontaktů nebo kontaktovat společnosti a instituce poskytující služby v oblasti: poradenství, konzultace, školení nebo náboru.


V této oblasti je k dispozici Oddělení Investorských a Realitních Služeb:

 • prezentace ekonomického potenciálu města,
 • vysvětlení principů podnikání,
 • dostupnosti pozemků a investičních příležitostí města včetně nabídek investičních prostor, kancelářských prostor, hal a skladů,
 • hledání obchodních partnerů,
 • poskytuje komplexní pomoc při hledání vhodných lokalit v souladu s očekáváním investora, jakož i partnery a subdodavateli,
 • nabízí rychlý přístup ke komplexním informacím o ekonomickém a právním prostředí inwestice,
 • investiční a daňové pobídky,
 • pomáhá investorovi ve všech nezbytných administrativních a právních postupech v průběhu realizace projektu,
 • poskytuje podstatnou podporu v každé fázi projektu,
 • zprostředkovává spolupráci s místními a vládními správami, institucemi podnikového prostředí,
 • nabízí post-investiční podporu firmám,

Každý investor obdrží osobního „Manažera Projektu“, který mu pomůže v každé fázi realizace projektu a po jeho dokončení.


Servis pro investory
Katedra Mění a Vlastnických Supervizí, Odbor Investorů  a Správy Nemovitostí
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel. +48 32 459 05 32
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Hospodářská zóna

Přítomnost v Katovické Zvláštní Ekonomické Zóně (KSSE) zaručuje podnikatelům možnost využít dodatečných daňových úlev souvisejících s vynaloženými investičními výdaji a zaměstnáním zaměstnanců.
Je třeba poznamenat, že KSSE je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících hospodářských zón v Polsku. FDI Business Financial Times bylo navíc v letech 2015–2017 uznáno za nejlepší ekonomickou zónu v Evropě, což odpovídá zprávě „Investiční atraktivita polských vojvodství a subregionů“, kterou provedl Gdaňský institut pro tržní ekonomiku, kde byl Slezsko považováno za nejatraktivnější. regionu Polska.
KSEZ v současné době provozuje více než 300 podniků a jejich celkové investiční výdaje dosahují 31 miliard PLN.


Osvobození od daně v KSSE na základě investičních nákladů:

 • U velkých podniků nesmí výše snížení daně překročit 25% vynaložených investičních nákladů.
 • Střední podniky – 35 %
 • Malé podniky – 45 %

Rozhodnutí o daňové úlevě na dani z příjmů se vydává až na 15 let.

Osvobození od daně vyplývající z vytváření nových pracovních míst:
Snížení daně u velkých podniků může činit až 25% dvouletých nákladů na zaměstnanost v nově vytvořených pracovních místech v zóně. Pro střední a malé podniky je tento limit zvýšen o 10% a 20%.
Podnikatelé přítomní ve Wodzisław Śląski mají možnost využít řadu investičních pobídek a ulev. Tato řešení byla realizována jak na lokální, tak i regionální úrovni i na národní úrovni.

MÍSTNÍ ÚROVEŇ

1. Osvobození od daně z nemovitostí v rámci podpory de minimis tykaji se:

 • Nově postavené budovy a stavby nebo jejich části související s jejich podnikatelskou činností, pokud jsou pro tuto činnost využívány,
 • Nově nabyté pozemky, budovy a stavby nebo jejich části související s podnikatelskou činností, pokud jsou pro tuto činnost využívány.

Detailní informace

"Usnesení č. XLIV-394-14 o osvobození od daně z nemovitostí v rámci podpory de minimis pro mikropodniky a malé podniky"

https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/dokumenty%20rozne/Uchwala-Nr-XLIV-394-14.-pdf-z-dokumentu-zrodlowego.pdf

Změna usnesení

https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/aktualnosci/2019/luty/uchwa%C5%82a%20nr%20IV-27-19%20zmiana%20%20de%20minimis_2.pdf

2. Prostory pro start
Jedná se o městský program pro obchodní prostory nacházející se ve zdrojích města, které jsou poskytovány mikropodnikům a malým podnikům za přednostních podmínek. Program lze použít:

 • zahájení podnikání;
 • mikropodniky a malé podniky, které fungují nejdéle 3 roky.

Detailní informace www.inkubatorwodzislaw.pl/polecane/lokale-na-start

REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ

Regionální operační program Śląski Kraj na léta 2014-2020 je fondem Evropské unie určeným výhradně pro tento region. V rámci ROP WSL mohou slezští podnikatelé získat podporu v rámci následujících aktivit:

 • Opatření 1.2 - Výzkum, vývoj a inovace v podnicích,
 • Opatření 3.2 – Inovace v MSP,
 • Opatření 3.3 – Informační a komunikační technologie v ekonomické činnosti,
 • Opatření 4.2 – Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie v mikropodnicích, malých a středních podnicích.


Mohou být použity mimo jiné dotace EU v rámci RPO WSL.:

 • Mikropodniky, malé a střední podniky
 • Finanční instituce
 • Instituce podnikatelského prostředí
 • Obchodní komory
 • Organizace zaměstnavatelů
 • Klastry
 • Vědecké a průmyslové konsorcia
 • Partnerství veřejného a soukromého sektoru


Kromě toho je díky fungujícímu úvěrovému systému možná negrantová podpora. V roce 2016 podepsala správní rada Śląského Kráje finanční dohodu s Evropskou investiční bankou (EIB) / Evropským investičním fondem (EIF). Na tomto základě lze v rámci RPO WSL na období 2014–2020 poskytovat úvěry ve čtyřech činnostech.

Pro podnikatele jsou k dispozici akce:

 • Opatření 3.4 Rekapitalizace externích zdrojů spolufinancování podnikání. Úvěry a záruky jsou určeny mikropodnikům, malým a středním podnikům, které si přejí posílit své hlavní podnikání, zavést nové nápady nebo vstoupit na nové trhy.
 • Opatření 4.2 Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie v mikropodnicích, malých a středních podnicích
  Půjčky pro mikropodniky, malé a střední podniky, které chtějí snížit energetické ztráty nebo zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů.
 • Podpora opatření 7.5 pro osoby, které mají v úmyslu zahájit podnikatelskou činnost Půjčky pro osoby ve věku 30 let a více, které chtějí začít podnikat.

Śląskie Centrum Obsluhy Investorů
COI Śląskie se zabývá podporou podnikatelů na regionální úrovni.
http://www.invest-in-silesia.pl

Detailní informace. Hlavní Informační Bod Evropských Fondů v Kraji
www.rpo.slaskie.pl i www.scp-slask.pl

NÁRODNÍ ÚROVEŇ

1. Polská Agentura pro Investice a Obchod
Státní dotace jsou udělovány na základě Programu podpory investic, který má pro polskou ekonomiku významný význam pro léta 2011-2023.
Detailní informace - https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne#

2. Operační Program Inteligentní Rozvoj
Program EU mimo jiné umožňuje podpora projektů výzkumu a vývoje a realizace výsledků výzkumu a vývoje v ekonomice.
Detailní informace - www.poir.gov.pl

3. Operační Program Infrastruktura a Životní Prostředí
Program EU, jehož prostřednictvím mohou podniky získat finanční prostředky na činnosti související například s nízkouhlíkovým hospodářstvím, ochranou životního prostředí, energetickou bezpečností a ochranou zdraví.
Detailní informace - www.pois.gov.pl

4. Horizont 2020
Největší program v historii na financování výzkumu a inovací v Evropské Unii. Rozpočet programu Horizont 2020 v letech 2014–2020 činí téměř 80 miliard EUR. Cílem programu je zajistit financování moderních projektů od prvních fází až po konečnou realizaci řešení, produktů či technologií.
Detailní informace - www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

Podrobné informace s přihláškami jsou k dispozici na internetových stránkách Polské Agentury pro Informace a Obchod http://www.paih.gov.pl

Veškeré informace týkající se právních předpisů spojených s podnikáním v Polsku naleznete na webových stránkách Polské Agentury pro Investice a Obchod v záložce: právo
http://www.paih.gov.pl/prawo