Działka pod zabudowę mieszkaniową na sprzedaż

Prezydent Mieczysław Kieca ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Skrzyszowskiej, o powierzchni 3 363 m². Działka ma kształt regularny (prostokąt), jest niezabudowana, porośnięta trawą oraz fragmentarycznie drzewami, opada łagodnie w kierunku południowym.

Pożyczki na rozwój przedsiębiorstw

Jedną z aktywnych form wspierania rozwoju przedsiębiorczości naszego regionu jest system Funduszy Pożyczkowych. Środki funduszy przeznaczone są na finansowanie celów inwestycyjno-obrotowych, związanych z podjęciem, prowadzeniem bądź rozwojem działalności, przyczyniających się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności, wzmocnienia potencjału sektora MŚP oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Śniadanie biznesowe w Subregionie Zachodnim dla firm produkcyjnych

Już 9 kwietnia 2019 r. w Gościńcu Wodzisławskim odbędzie się śniadanie biznesowe dla przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji wspierających biznes z Subregionu Zachodniego woj. śląskiego. Wydarzenie jest organizowane na specjalne życzenie firm produkcyjnych i adresowane wyłącznie do przedstawicieli firm produkcyjnych.

Niezabudowana działka przy ul. Batorego na sprzedaż

16 maja odbędzie się pierwszy przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Stefana Batorego, o łącznej pow. 16 150 m². Nieruchomości pod zabudowę usługową położone są poza strefą centralną miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Prezydent miasta Mieczysław Kieca ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim, o łącznej powierzchni 483 m kw.

Fundusze UE dla przedsiębiorców

Po kilku miesiącach przerwy w Wodzisławiu Śląskim ponownie zagości doradca Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Już 7 marca 2019 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości będzie można dowiedzieć się, jakie fundusze unijne są aktualnie dostępne dla przedsiębiorców.

28 lutego 2019 r. odbędą się drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Marklowickiej. Mowa o dwóch niezabudowanych działkach produkcyjno-usługowych. Działki położone są w otoczeniu terenów zabudowy przemysłowej, usługowej i terenów zielonych.

Prezydent miasta Mieczysław Kieca ogłosił trzeci przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek przy ul. Mieszka w Wodzisławiu Śląskim, o łącznej powierzchni ponad 3682 m kw. Nieruchomości gruntowe położone są w otoczeniu terenów usługowych, zabudowy mieszkaniowej, a także terenów zieleni.

Przed nami Finał Inkubatora Przedsiębiorczości. Już 13 grudnia zaprezentowanych zostanie pięć najbardziej obiecujących pomysłów biznesowych zgłoszonych do Konkursu na najlepszy biznesplan. Autor najlepszego otrzyma nagrodę główną w wysokości 5000 zł.

Postępy na budowie Centrum Przesiadkowego

Dzięki pozyskanym prawie 6 mln zł ze środków zewnętrznych w mieście budowane jest Centrum Przesiadkowe. Projekt ten jest nierozerwalnie związany z rewitalizacją zabytkowego dworca kolejowego. Jak mają się prace związane z budową Centrum?